Kontakty
AUTOŠKOLA
ŠKOLICÍ STŘEDISKO
 
Znojemská 1027/23, Třebíč
674 01, Kraj Vysočina, CZ
 
Telefon: +420 608 933 993
Telefon: +420 777 773 533
E-mail: asvostry@seznam.cz
E-mail: info@vostry.biz
 

Přihlášení do kurzů autoškoly

  • ke dni ukončení výuky a výcviku v autoškole musíte dosáhnout věk, který je stanovený pro zvolenou skupinu řidičského oprávnění, přičemž od zahájení kurzu do jeho ukončení nesmí uplynout doba delší 18 měsíců

  • nejdříve musíte absolvovat prohlídku u praktického lékaře ke zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro stanovenou skupinu. Formulář pro potvrzení zdravotní prohlídky Vám rádi poskytneme v naší autoškole, případně si jej můžete sami vytisknout: "Formulář - lékař".  V této souvislosti upozorňujeme, že v době podání žádosti o řidičské oprávnění nesmí být doklad o zdravotní způsobilosti žadatele starší 3 měsíců a na razítku praktického lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem), důležité je také uvedení jeho IČ, pokud mu bylo přiděleno.

  • samotnou žádost o přijetí do kurzu naleznete zde (nutno tisknout oboustranně na jeden list) "žádost". Vyplněné a potvrzené formuláře (žádost a lékařský posudek) nám poté donesete na zahájení kurzu, můžete však ještě před tímto termínem (jakkoliv doručit, zaslat) - viz zahájení kurzu, a to v případech, kdy máte zájem chodit do standardního kurzu ve skupině. V případě zájmu o individuální výuku a výcvik můžete přinést tyto formuláře kdykoliv, konkrétní časové podmínky výuky a výcviku budou dohodnuty dle vzájemného konsenzu.

  • pokud je Vám méně než 15 let, musí být Žádost o řidičské oprávnění doložena písemným souhlasem Vašeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen na obecním (městském) nebo notářském úřadě

  • nezapomeňte si s sebou přinést platný občanský průkaz

 

Admin

21. 9. 2017 11:36